Doel van de Vereniging

De Vereniging Van Gepensioneerden Oxirane/Arco/Lyondell/LyondellBasell, hierna te noemen VVG LYONDELL, stelt zich ten doel:

Het instandhouden van de vereniging en het bevorderen van de contacten tussen de vereniging en Oxirane/Arco/Lyondell/LyondellBasell oftewel Lyondell Chemie Nederland B.V.

Het bevorderen en instandhouden van de contacten tussen de vereniging en de pensioenverzekeraars, Zwitserleven en ASR

Het bevorderen en instandhouden van de contacten tussen de vereniging en de Ondernemingsraden van Lyondell Chemie Nederland B.V.

Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen en die lid kunnen zijn, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen en het in algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiele leden.

Het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden van de vereniging.

De Botlek locatie met de BDO fabriek