Laatste Nieuws

ALV en viering 12,5 jarig bestaan van de VVGL op 30 November 2022

Op 30 november aanstaande zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden van Lyondell(VVGL) worden gehouden in het dorpshuis in Nieuwenhoorn (Achterdorp 9, 3233BA in Hellevoetsluis). De inloop is vanaf half twee met de aanvang van de vergadering om twee uur. Aansluitend is er de viering van het 12,5 jarig bestaan van onze vereniging. Dit zal tot ongeveer zes uur duren. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

LyondelBasell Rotterdam Botlek locatie bestaat 50 jaar.( 12 Mei 2022)

Dit historische feit werd op donderdag 12 mei met een passend feest gevierd op het voormalige cruiseschip de SS Rotterdam. Vanaf 5 uur ’s middags werden de huidige personeelsleden en gepensioneerden, persoonlijk ontvangen door Jan Gadbois, Senior Vice President Manufacturing, Europe, Asia and International, en Stephan Reeker, de kersvers benoemde Site Manager van RBO/RMO. Beide heren waren passend gekleed als scheepskapitein.
Na een welkomst borrel, spraken zowel Jean als Stephan de aanwezigen toe in het Nederlands.  Beiden memoreerden de historie van de Botlek site en roemden de fantastische resultaten behaalt over deze lange periode, vooral door toewijding van het personeel, maar ook de contractors.
Daarna was er een heerlijk buffet, en hield Hans van der Kaaij, Director I & D, Sustainability and PO Ventures, een presentatie over de hoogtepunten van de afgelopen 50 jaar activiteiten voor het aankomend jaar. Ook heeft Hans een filmpje laten zien van I&D PO.

Vervolgens kon er nog gedanst worden in twee verschillend zalen. De meeste gepensioneerden waren echter druk verwikkeld in gesprekken met collega’s en oud collega’s. Na vele jaren was dit eindelijk weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dat was op te maken uit de zeer geanimeerde gesprekken.
Een bijzondere avond, uitstekend georganiseerd en zeer goed verzorgd. Met dank aan de LyondellBasell organisatie, maar in het bijzonder, Esther Molendijk, Suzanne Jurczik en Esther Clazon.

20 november 2021

De website is aangepast naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober jl. Op de pagina “Archief” staan de presentaties die het bestuur op de Algemene Ledenvergadering heeft gehouden, met o.a het financieel jaarverslag en de achtergrond van de noodzaak tot het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement. Ook is er een presentatie van ASR toegevoegd, met algemene informatie over ASR en de achtergrond van de indexering.

Op de pagina “Bestuur” is de informatie aangepast naar aanleiding van de bestuurswisselingen zoals besloten op de ALV .

Op de pagina ” Vereniging historie en informatie” is de aangepaste versie van het Huishoudelijk reglement opgenomen.

28 oktober 2021

Vandaag, 28 oktober 2021, is in Hellevoetsluis in het “Droogdok Jan Blanken” de Algemene Leden Vergadering(ALV ) van de VVG Lyondell gehouden. Van de 126 geregistreerde leden waren 33 aanwezig. Formele afmeldingen waren binnen gekomen van 28 leden. Ben Wessling trad op als voorzitter in verband met de afwezigheid van Rob van Onkelen.

Na de vaste onderdelen, jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting volgde er een presentatie van Johan Timmerman over de vereisten van de WBTR( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en de konsekwenties voor onze vereniging wat betreft Statuten en Huishoudelijk Reglement. Hierop werden de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, unaniem aangenomen.

Vervolgens waren er een tweetal presentaties van onze pensioenuitvoerders, Zwitserleven en ASR over hun reilen en zeilen en de procedure rond de bepaling van de jaarlijkse indexering. Hierover ontstond een levendige discussie, met als resultaat dat over de eventueel gekonstateerde verschillen, door LyondellBasell op een volgende vergadering meer uitleg zal worden gegeven.

Daarna volgden de bestuursverkiezingen. Eerst werd afscheid genomen van A3Pauwe voor zijn bewezen diensten en werd ook de niet aanwezige Hans Baden bedankt. Cees Rombouts meldde zich als kandidaat voor het bestuur en Cees Cornelisse bood ondersteuning aan voor de verbetering van de website.

Er werd nog gememoreerd dat er plannen en budget zijn voor de viering van het 12.5 jarig bestaan, October 2022, en dat er nog mensen voor de commissie worden gezocht.

Het bleef nog even gezellig met een drankje en een hapje, want de meesten hadden elkaar in bijna 2.5 jaar, niet in levende lijve gezien en gesproken.

De formele notulen worden pas na goedkeuring van de ALV op de website gepubliceerd.

22 oktober 2020

VVG LYONDELL bestaat 10 jaar, maar geen bijeenkomst vanwege CORONA

Het is vandaag 10 jaar geleden dat de oprichtingsvergadering van de Vereniging Van Gepensioneerden van Lyondell is gehouden. De formele oprichters waren de ereleden Cock van Wageningen en Arie Geefshuijsen.

De overname van Lyondell door Basell, de grote veranderingen in de pensioen wetgeving, mede veroorzaakt door de financiële crisis van 2009, maakte het noodzakelijk om als gepensioneerden van Lyondell, de individuele pensioen belangen te bundelen.

Er is in de afgelopen 10 jaar veel bereikt. Zo is er met Lyondell een goede basis voor indexering afgesproken.

Ook heeft de vereniging een aantal sociale activiteiten georganiseerd zoals een boottocht door de Rotterdamse haven, een boottocht met bezoek aan de Maasvlakte locatie en barbecues.

Behalve terugkijken, is ook het vooruitblikken op een dag als deze gebruikelijk. Uiteraard zal het bestuur de collectieve pensioenbelangen van de leden blijven bewaken en behartigen. Maar meer aandacht voor gezamenlijke activiteiten van de leden heeft ook duidelijk de aandacht.

Helaas kunnen wij door de huidige omstandigheden het jubileum niet gezamenlijk vieren. Hopelijke kan dit over enkele maanden alsnog plaatsvinden.

Bedankt voor jullie steun en blijf gezond.

Rob van Onkelen, voorzitter

Ledenvergadering: De ledenvergadering gepland op 18 november 2020 wordt niet gehouden ivm Corona. Het bestuur beraadt zich op een alternatieve vorm.